REKLAMA

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech kraje byl, dle vyjádření Jaroslava Mikšaníka z Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Olomouci, podobný jako minulý sledovaný měsíc – ve všech okresech došlo k poklesu počtu nezaměstnaných (procentuálně nejvíce na Jesenicku – o 6,7 %, naopak nejméně na Přerovsku – o 1,7 %).

 

REKLAMA

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republikový průměr vykázaly 3 okresy. Nejvyšší byl v okrese Jeseník (4,4 %), naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,3 %). Kromě Prostějovska vykazuje i okres Olomouc hodnotu PNO (podíl nezaměstnaných osob) nižší než je v ČR.

Jak doplnil Jaroslav Mikšaník, na jedno volné pracovní místo připadalo v Olomouckém kraji 1,2 uchazeče. V jednotlivých okresech nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné místo (dále jen VM) připadal v okrese Jeseník (3,4), nejméně naopak v okrese Prostějov (pouze 0,8 osoby na 1 VM). Okresy Prostějov a Olomouc jsou jediné okresy v Olomouckém kraji, ve kterých počet volných míst převýšil počet nezaměstnaných.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat .

 

REKLAMA