Nejpozději do konce listopadu vznikne 55 parkovacích míst v blízkosti městského úřadu v ulici Karla Čapka. Součástí stavebních prací jsou přeložky inženýrských sítí, opěrné stěny, odvodnění, povrchy a nové veřejné osvětlení.

 

REKLAMA

„Zhotovitel si převzal staveniště 22. června. Od této doby mu běží pětiměsíční lhůta na dokončení celé investiční akce,“ uvedl vedoucí oddělení investic Jiří Uher. Nové parkoviště najdou motoristé pod budovou Pentagonu, jak se této budově města říká. To stávající přímo před objektem městského úřadu už kapacitně nevyhovuje, navíc zde sídlí například Správa sociálního zabezpečení a úřad práce. Také rodiče, kteří vozí nebo vyzvedávají děti z nedaleké školky, lépe najdou vhodné místo na parkování. V blízkosti je rovněž hojně navštěvovaný městský park, který je zároveň výchozím bodem na oblíbený Křížový vrch a další turisticky atraktivní cíle ve Smetanových sadech.

„Jsem ráda, že se tato investice rozběhla a bude dokončena ještě letos. Nová parkovací místa ocení především občané, kteří jezdí na Ipos vyřídit si zde úřední věci," řekla starostka města Jana Konvičková. Vybudování parkoviště přijde městskou pokladnu na 9,6 milionu korun včetně DPH, investici pokryje dlouhodobý úvěr.

„V souvislosti s pracovní činností prosíme obyvatele a návštěvníky v dotčeném území o opatrnost a shovívavost,“ uzavřel Jiří Uher.

REKLAMA