REKLAMA

Podpisem dohody o spolupráci vyvrcholila snaha města Jeseníku navázat hlubší vztahy se Státní vysokou odbornou školou v Nyse. Důležitý dokument dnes signovali místostarostka města Zdeňka Blišťanová a rektor vysoké školy Przemyslaw Malinowski.

 

REKLAMA

„Jedná se o deklaraci spolupráce v oblastech rozvoje vysoké školy v Nyse, popularizaci její didaktické nabídky a vědecko-výzkumné činnosti. Jedním z cílů je také spolupráce na rozvoji hospodářského a sociálního potenciálu Jesenicka,“ uvedla místostarostka Zdeňka Blišťanová. Podpisu dohody předcházelo několik vzájemných návštěv, kterých se zúčastnili zástupci obcí, středních škol a firem z Jesenicka. Podnikatelé mají například zájem o absolventy vysoké školy včetně studentů, kteří by zde mohli absolvovat odborné praxe.

Vysoká škola nabízející bakalářské i magisterské studium je od Jeseníku vzdálena pouhých čtyřicet kilometrů. Středoškolákům se tak nabízí možnost studovat v blízkosti domova zajímavé obory jako architekturu, informatiku, kosmetologii, záchranářství  nebo třeba vnitrostátní bezpečnost. „Další výhodou je, že škola je státní, studenti za výuku neplatí,“ dodala Blišťanová. Jeseník se navíc snaží o lepší dopravní spojení s Nysou, a to zavedením pravidelné autobusové linky. V této záležitosti vedení města kontaktovalo Okresní hospodářskou komoru Jeseník.

V polské Nyse nechybí ani sportovní zázemí, zájemcům jsou k dispozici dvě sportovní haly, studentské koleje jsou samozřejmostí.

REKLAMA